Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 10+1 άξονες για καλύτερο Σύλλογο, καλύτερη δικηγορία1. Σύγχρονη δικηγορία για όλους

Η δικηγορία εξελίσσεται, νέες ανάγκες δημιουργούνται διαρκώς. Ανάλογα πρέπει να δημιουργούνται και νέες δυνατότητες για τους δικηγόρους –και ιδίως όσους είναι μέλη του πρώτου Συλλόγου της χώρας. Απαιτούνται αφενός νομοθετικές ρυθμίσεις και αφετέρου αλλαγές στη λειτουργία του Συλλόγου, για να διευκολύνουμε τη δουλειά μας και να κατοχυρώσουμε τη δίκαιη ανταμοιβή των κόπων μας.

Ø       Κατοχύρωση της χρονοχρέωσης. Για να μην βλέπουμε το χρόνο εργασίας μας να πηγαίνει χαμένος, αλλά και για να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, να καθοριστούν νομοθετικά: α) τα αντικειμενικά  κριτήρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα θεωρείται συντελεσθείσα η παρασχεθείσα νομική υπηρεσία και β) οι ωριαίες ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων, ανάλογα με την φύση της κάθε υποθέσεως και την εξειδίκευση του δικηγόρου.


Ø       Στήριξη της συμβουλευτικής δικηγορίας, η οποία μπορεί να έχει δυο μορφές: α) του ελεύθερου επαγγελματία νομικού συμβούλου, που αμείβεται με χρονοχρέωση και β) του εμμίσθου νομικού συμβούλου, που αμείβεται ανάλογα με τη θέση και την εξειδίκευσή του. (Η διαφοροποίηση της συμβουλευτικής από τη δικαστηριακή δικηγορία μπορεί να ξεκινάει από το πανεπιστήμιο.)

Ø       Καθιέρωση της ασφάλισης  επαγγελματικού κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, ο ΔΣΑ πρέπει να λάβει προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα συνεργασία. Έχει ήδη επιλεγεί ασφαλιστικός Σύμβουλος στον οποίο όμως ανετέθη η αναζήτηση προσφορών μόνον για ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής κλπ 

Ø       Κατοχύρωση και αναπροσαρμογή των γραμματίων προείσπραξης ώστε να ανταποκρίνονται στην παρεχόμενη υπηρεσία και να μην προσβάλουν την αξιοπρέπειά μας, όπως γίνεται σήμερα.

Ø       Εκσυγχρονισμός της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΔΣΑ. Με πληρότητα στοιχείων, διαρκή ενημέρωσή τους λειτουργικότητα και εύκολη πρόσβαση για όλους τους δικηγόρους. Πρέπει στο μέλλον να αναζητηθούν λύσεις για εμπορική εκμετάλλευση της τράπεζας με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά.

Ø       Ηλεκτρονική άσκηση της δικηγορίας. Ζούμε στο 2011 και είναι καιρός επιτέλους οι δικηγόροι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό σημαίνει: α) πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής β) χάρη σε αυτήν, δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφου και γ) δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των  υποθέσεων δ)επίσπευση των διαγωνιστικών διαδικασιών που έχει αναλάβει ο ΔΣΑ και συνεργασία στα πλαίσια του CCBE με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες λειτουργούν ανάλογα συστήματα

2. Νέες δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ δικηγόρων

Η δικηγορία ήταν και είναι το κατ’ εξοχήν ελεύθερο επάγγελμα. Οι συνεργασίες μεταξύ δικηγόρων πρέπει να ευνοούνται και να θωρακίζονται με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Με την ενίσχυση του θεσμού των δικηγορικών εταιριών, αλλά και με την προστασία των πιο χαλαρών μορφών συνεργασίας. Έτσι, η σύσταση δικηγορικής εταιρείας θα είναι μια συνειδητή επιλογή και όχι λύση ανάγκης για φορολογικούς λόγους και μόνον.

Ø       Κίνητρα και για τις απλές εν τοις πράγμασιν ενώσεις – συνεργασίες δικηγόρων, που δεν θέλουν για τον οποιονδήποτε λόγο να συστήσουν εταιρεία από την πρώτη στιγμή. Συστεγαζόμενοι δικηγόροι, ή δικηγόροι που κατανέμουν τα έξοδα μεταξύ τους σε μόνιμη βάση, ή δικηγόροι που εμφανίζονται προς τους τρίτους πελάτες ή υποψηφίους πελάτες ως συνεργαζόμενοι σε μονιμότερη βάση, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενισχύονται στην βάση της ειδίκευσης, της εξοικονόμησης δαπανών και άρα με το επιχείρημα της αναβάθμισης των παρεχόμενων δικηγορικών υπηρεσιών.

Ø       Εκσυγχρονισμός του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών. α) Με θεσμική τους θωράκιση, β) νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, γ) δυνατότητες καλύτερης εφαρμογής των μέτρων εκσυγχρονισμού της δικηγορίας (χρονοχρέωση, συμβουλευτική δικηγορία κλπ), δ) ενδυνάμωση του καθεστώτος των ελεύθερων συνεργατών των δικηγορικών εταιρειών.

Ø       Εκσυγχρονισμός του πλαισίου ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργατικών μορφωμάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ø       Σύνδεση των δικηγορικών εταιρειών με το εξωτερικό. Ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών δικηγορικών εταιρειών στο εξωτερικό. Εξασφάλιση δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δικηγορικών εταιρειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


3. Αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στα Δικαστήρια

Όλοι εμείς οι μαχόμενοι δικηγόροι, γνωρίζουμε καλά ότι η καθημερινότητα στα δικαστήρια αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα όχι μόνο για την ομαλή άσκηση του επαγγέλματός μας, αλλά ακόμα και για την ψυχική μας ηρεμία και υγεία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκσυγχρονισμό της δικηγορίας στην Αθήνα, αν δεν αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους τα προβλήματα αυτά.

Ø       Πλήρης μηχανογράφηση των δικαστηρίων. Για να ασκηθεί η ηλεκτρονική δικηγορία, πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές στα δικαστήρια. Οι ουρές για την κατάθεση ενός δικογράφου αποτελούν ντροπή για τη σύγχρονη δικηγορία.

Ø       Αύξηση των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, με την πλήρωση κατ’ αρχήν των κενών οργανικών θέσεών τους, που αγγίζουν ποσοστό πέραν του 10 % των θέσεων, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και να επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.

Ø       Μείωση του πινακίου σε ρεαλιστικό αριθμό. Για να μην ταλαιπωρούμαστε όλοι (δικηγόροι, πελάτες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δίκη) και να μην χάνουμε άσκοπα το χρόνο μας. Τελικός στόχος είναι να θεσμοθετηθεί η λεγόμενη «δίκη με ραντεβού».

Ø       Αύξηση του αριθμού των ακροατηρίων με την καθιέρωση περισσότερων μονομελών συνθέσεων στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, ανάλογα με την βαρύτητα και τη δυσκολία της διαδικασίας.

Ø       Τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών σε όλες τις δίκες και αποστολή με e-mail στους διαδίκους.

Ø       Λειτουργία ταμείου για έκδοση γραμματίων προείσπραξης για Συμβόλαια και στην Ευελπίδων. Καθιέρωση ενός τύπου ΚΕΠ του ΔΣΑ εντός των γραφείων που λειτουργούν στα Δικαστικά Μέγαρα, για οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή γραμμάτιο αφορά τον ΔΣΑ.

Ø       Ίδρυση και λειτουργία λεωφορειακής σύνδεσης (minibus) μεταξύ των Δικαστικών Μεγάρων και του κέντρου, με την χρηματοδότηση και ευθύνη του ΔΣΑ για την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και των ασκουμένων

Ø       Εξασφάλιση θέσεων παρκινγκ για μηχανές στους δρόμους γύρω από τα Δικαστικά Μέγαρα

Ø       Ανάδειξη του προβλήματος της λεωφορειακής σύνδεσης των Δικαστηρίων και άσκηση πίεσης για τη λειτουργία σταθμού μετρό το συντομότερο στα Δικαστήρια.

Ø       Επέκταση του Πρωτοδικείου στα κτίρια των εργατικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μεταφορά σε αυτά των πολιτικών διαδικασιών, ούτως ώστε στη σχολή Ευελπίδων να παραμείνουν μόνο οι ποινικές διαδικασίες. Έτσι επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στα κτίρια της Ευελπίδων, εξασφαλίζονται αίθουσες για λειτουργία περισσότερων ακροατηρίων και απομακρύνεται η ανάγκη (κίνδυνος) ίδρυσης νέων Πρωτοδικείων στην Αττικής.

Ø       Συνεχείς παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενίσχυση των Ειρηνοδικείων, άμεση πρόσληψη των νέων Ειρηνοδικών, πλήρη μηχανογράφηση των Ειρηνοδικείων, όχι περαιτέρω αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητος αυτών, ενίσχυση όσων Ειρηνοδικείων, λόγω συνθηκών, παρουσιάζουν ασφυκτικές συνθήκες προσδιορισμού δικασίμων και αριθμού πινακίων.

 4. Διασφάλιση των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Δικηγόρων. Δίκαιη Φορολογική Αντιμετώπιση


Ø       Διασφάλιση των πόρων και των παροχών του ΤΝ και ΤΠΔΑ στα πλαίσια λειτουργίας τους στον ενιαίο πλέον φορέα. Αναβάθμιση της εκπροσώπησης του ΔΣΑ στην διοίκησή τους. Παρακολούθηση της λειτουργίας τους με διαρκείς παρεμβάσεις. Επαναλειτουργία των εργαστηρίων στο ΤΠΔΑ. Εξορθολογισμός των παροχών σε αξιοπρεπή επίπεδα.  

Ø       Διαρκής προσπάθεια για αύξηση της σύνταξης των Δικηγόρων και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της.

Ø       Διαρκής συνεργασία με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων.

Ø       Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 23% στην κατώτερη κλίμακα. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει το Κράτος να διευκολύνει τον πολίτη στην πρόσβασή του σε αυτήν.

Ø       Διεύρυνση των επαγγελματικών δαπανών που αναγνωρίζονται ως έξοδα

Ø       Να σταματήσει ο διασυρμός του κλάδου από την άδικη στοχοποίηση των Δικηγόρων ως φοροφυγάδων. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

   

5. Κοντά στους νέους συναδέλφους μας, απέναντι στα προβλήματά τους
         
Οι νέοι δικηγόροι σήμερα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά καλούνται να επιβιώσουν αβοήθητοι μέσα στις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επαγγελματικού ανταγωνισμού. Είναι υποχρέωση του Συλλόγου να τους υποδεχτεί και να τους συμπαρασταθεί στα πρώτα τους βήματα.


Ø       Επανίδρυση και λειτουργία του ΚΕΚ του ΔΣΑ, στους χώρους του Εφετείου Αθηνών. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών για νέους και ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και διαρκής και εξειδικευμένη επιμόρφωση κάθε Δικηγόρου.

Ø       Ουσιαστική ενίσχυση επαγγελματικού ξεκινήματος. Οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία πρώτης επαγγελματικής στέγης για δικηγόρους μέχρι τον πέμπτο χρόνο δικηγορίας, χωρίς περίπλοκες προϋποθέσεις, με διαδικασίες γνωστές σε όλους. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να καλύπτει το πραγματικό κόστος δημιουργίας επαγγελματικής στέγης (υλικοτεχνική υποδομή, επίπλωση, βασική βιβλιοθήκη). Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα μπορεί να αυξάνεται προκειμένου για συνεργατικά σχήματα νέων δικηγόρων ή ίδρυση νέων δικηγορικών εταιρειών. Ο ΔΣΑ θα πρέπει να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του μέτρου και την αξιοποίηση της ενίσχυσης σύμφωνα με τον σκοπό της. Έτσι, θα διασφαλισθεί όχι μόνον η αξιοπρέπεια των νέων συναδέλφων, αλλά και η αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος. Διασφάλιση εύκολης χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού και σύναψη συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες για χαμηλότερες χρεώσεις. Δημιουργία συνεταιρισμού ή πρατηρίου δικηγόρων, για διασφάλιση καλύτερων τιμών σε αναλώσιμα κλπ.
         
Ø       Η Ένωση Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων αποκτά ουσιαστική υπόσταση.          Η ΕΑΝΔΑ θα πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά ως όργανο συνδιοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου, με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ και με συμβουλευτικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες στα πλαίσια της λειτουργίας του.  Θα πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί και η συμμετοχή των εκπροσώπων της ΕΑΝΔΑ στην συνδιοίκηση των Δικαστηρίων και η συνεργασία της με τους φορείς διοίκησης των δικαστηρίων στο επίπεδο διατύπωσης γνώμης. Έτσι, η ΕΑΝΔΑ θα παύσει να λειτουργεί ως χώρος μικροπολιτικής και θα καταστεί δίαυλος ουσιαστικής έκφρασης των νέων δικηγόρων. Άμεσα θα δοθεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημά της με την παραχώρηση γραφείου στον ΔΣΑ.
         
Ø       Ειδικός διανεμητικός λογαριασμός.   Μείωση των δικαιούχων του μερίσματος του ΕΔΛ (λχ μέχρι το τέταρτο έτος δικηγορίας), ώστε το ύψος του να ανταποκρίνεται σε ένα ικανοποιητικό συμπλήρωμα του εισοδήματος των νέων δικηγόρων, που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στην παραγωγική διαδικασία. Διασφάλιση νέων πόρων για τον Ε.Δ.Α.
         
Ø       Αναβάθμιση του θεσμού του Legal Aid με επίκεντρο τους νέους δικηγόρους. Άμεση (ή τουλάχιστον ταχεία) καταβολή πραγματικών αμοιβών για τις παραστάσεις των δικηγόρων μέσω του θεσμού του Legal Aid (υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι αμοιβές καταβάλλονται μετά από μια περίπλοκη διαδικασία περίπου σε ενάμιση χρόνο μετά την παράσταση).  Διασφάλιση της δίκαιης και αναλογικής συμμετοχής των νέων δικηγόρων στην κατανομή των υποθέσεων μέσω Legal Aid.

Ø       Ίδρυση Γραφείου Σταδιοδρομίας από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το οποίο θα έχει σκοπό να βοηθά, συμβουλεύει και κατευθύνει τους νέους δικηγόρους, καθώς και γενικότερα όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας ή επαγγελματικού προσανατολισμού.
         
Ø       Αξιοπρεπές επίπεδο αμοιβών.   α) Έλεγχος της τήρησης του μέτρου των ελαχίστων αμοιβών των ασκουμένων και εξαρτημένων (ετεραπασχολούμενων) δικηγόρων με την υποχρεωτική κατάρτιση σύμβασης έμμισθης εντολής, η οποία θα κατατίθεται στον ΔΣΑ. β) Υποχρεωτική για τον εργοδότη συμμετοχή στις ασφαλιστικές εισφορές (μέχρι του 1/2 ή των 2/3) των ετεραπασχολουμένων δικηγόρων. γ) Κατοχύρωση αύξησης των γραμματίων προείσπραξης στο ύψος της πραγματικής αμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε δικηγορική παράσταση, με ταυτόχρονη μείωση σε ποσοστό των πάσης φύσεως παρακρατήσεων επί της δικηγορικής αμοιβής, ώστε και οι αμοιβές να αυξηθούν πραγματικά και οι πόροι υπέρ τρίτων να μην μειωθούν κατά ποσό. δ) Συμμετοχή του ΔΣΑ σε κοινοτικά προγράμματα (τύπου ΕΠΕΑΕΚ) για την διασφάλιση συμπληρωματικών πόρων – αμοιβών των ασκουμένων δικηγόρων.
         
Ø       Αύξηση και αναδιανομή δικηγορικής ύλης. Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και επιτροπές κωδικοποίησης της νομοθεσίας με επιμέλεια του ΔΣΑ για τη στελέχωσή τους προς τον σκοπό αυτόν.
         
Ø       Διευκόλυνση στην καθημερινή πρακτική.    Αναβάθμιση της δυνατότητας πρόσβασης μέσω της τράπεζας πληροφοριών ΔΣΑ των νέων δικηγόρων σε αξιόπιστη, σύγχρονη και ανταγωνιστική επιστημονική τεκμηρίωση και ενημέρωση. Θέσπιση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας διευρυμένου ενιαίου ωραρίου καθημερινής υποδοχής δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, υποθηκοφυλακεία κλπ

Ø       Ενίσχυση των αθλητικών ομάδων των δικηγόρων.

Ø       Ενίσχυση των μουσικών και θεατρικών ομάδων

Ø       Προβολή των δικηγόρων καλλιτεχνών από τα έντυπα του Συλλόγου

Ø       Παραχώρηση των χώρων του Δ.Σ.Α. για εκθέσεις δικηγόρων καλλιτεχνών.

Ø       Ενίσχυση του θεσμού των εκδρομών του ΔΣΑ, με παράλληλη θεσμική αναβάθμισή τους, προς τον σκοπό της σύσφιξης των σχέσεων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και της Ευρώπης.


6. Καλύτεροι δικηγόροι, όχι περισσότεροι...

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είναι ο δικηγορικός πληθωρισμός. Τα μέλη του ΔΣΑ γίνονται όλο και περισσότερα, δεν γίνονται όμως όλο και καλύτερα. Πρέπει να μεριμνήσουμε αλλά και να πιέσουμε, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα, χωρίς να συνεχίσει να αυξάνεται με τους σημερινούς παράλογους ρυθμούς η ποσότητα των νέων συναδέλφων.

Ø       Παραγωγή πολιτικών για την ενημέρωση των μαθητών , στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού για τις δυσκολίες και τον πληθωρισμό του δικηγορικού επαγγέλματος

Ø       Προγραμματισμός της εισαγωγής στις Νομικές σχολές αριθμού φοιτητών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, με μακροπρόθεσμη προοπτική και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.

Ø       Αναμόρφωση νομικών σπουδών

Ø       Διαχωρισμός των νομικών σπουδών στα μεγαλύτερα έτη. Βασικός διαχωρισμός μπορεί να είναι ανάμεσα σε όσους θα ακολουθήσουν τη δικαστηριακή πρακτική για να γίνουν δικαστικοί ή δικηγόροι και σε όσους θα αποκτήσουν την ιδιότητα του συμβολαιογράφου ή την ιδιότητα του νομικού για να στελεχώσουν με τις ειδικές γνώσεις τους τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συμβουλευτικό νομικό επίπεδο.

Ø       Μείωση χρόνου άσκησης με ταυτόχρονο μη συνυπολογισμό στον ελάχιστο χρόνο άσκησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας ή μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό.

Ø       Αυστηρότερες εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν λέει κανείς να γίνουν απαγορευτικές για τους νέους δικηγόρους, όμως θα πρέπει να ανέβουν επίπεδο και να συνδεθούν με την ουσιαστική άσκηση του υποψήφιου δικηγόρου.

Ø       Βελτίωση του θεσμού των σεμιναρίων του Δ.Σ.Α.


Ø       Σύνταξη καταλόγου εξειδίκευσης με πιστοποίηση από τον Δ.Σ.Α.

Ø       Ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών διαπίστευσης των διαμεσολαβητών.


7. Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους έμμισθους δικηγόρους.

Να μην τους θυμόμαστε μόνο στις εκλογές! Είναι συνάδελφοί μας που αντιμετωπίζουν τα δικά τους εκρηκτικά προβλήματα και πρέπει να έχουν ουσιαστικά το Σύλλογο στο πλευρό τους. Αντιμετωπίζουν συχνά απαράδεχτες εργασιακές συνθήκες και χαμηλούς μισθούς. Οφείλουμε να τους προστατέψουμε. Άμεση ίδρυση επιτροπής εμμίσθων συναδέλφων στον ΔΣΑ

Ø       Αξιοπρεπείς όροι εργασίας. Να διεκδικήσουμε την αύξηση των αμοιβών τους. Να διασφαλίσουμε καλύτερους όρους εργασίας. Να μην βλέπουμε δικηγόρους να δουλεύουν σε γραφειάκια σαν σχολικά θρανία. Να τους προστατεύσουμε από αυταρχικές συμπεριφορές προϊσταμένων, που συχνά δεν είναι καν δικηγόροι. Το κυριότερο: να δουλεύουν ως δικηγόροι και όχι ως υπάλληλοι.

Ø       Ο ΔΣΑ συνεχώς στο πλευρό τους. Είναι υποχρέωση του Προέδρου του ΔΣΑ και των εκλεγμένων συμβούλων, να τους επισκέπτονται στους εργασιακούς τους χώρους -και στην «ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» δεσμευόμαστε να το κάνουμε. Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα και σε αυτούς τους συναδέλφους, όποτε χρειάζεται και όχι κάθε τρία χρόνια.

Ø       Νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων των δικηγόρων των ανεξάρτητων αρχών.

Ø       Κατάργηση της συμμετοχής συμβούλων του ΔΣΑ στις επιτροπές πρόσληψης εμμίσθων και αντικατάστασή τους από συναδέλφους που θα εκλέγονται κατ’ έτος από το Δ.Σ.
8. Δίκαιες εκλογές, με σεβασμό στους δικηγόρους

Έχει έρθει επιτέλους η ώρα να εκσυγχρονίσουμε την εκλογική διαδικασία. Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε απευθύνει ανοιχτή πρόταση σε όλους τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του ΔΣΑ, να συμφωνήσουμε σε κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές που θα εφαρμοστούν άμεσα, από αυτές τις εκλογές, αφού δυστυχώς ανάλογη πρωτοβουλία μας στις προηγούμενες εκλογές δεν βρήκε απήχηση. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός μας δεσμεύεται μετά τις εκλογές να εργαστεί για την καθιέρωσή τους, αλλά και να συζητήσει κι άλλες καινοτόμες προτάσεις (όπως πχ το ενιαίο ψηφοδέλτιο).

Ø       Πλαφόν στις προεκλογικές  δαπάνες. Ένα λογικό ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβεί κανείς, με ποινή τον αποκλεισμό από τις εκλογές. Για να μπει τέλος στην αλόγιστη δαπάνη και την πρόκληση, με τις διάφορες εκδόσεις πολυτελών τόμων, που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της πραγματικά αξιοκρατικής επιλογής των υποψηφίων.

Ø       Περιορισμός στη χρήση αφισών και πανό, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο χώρο των δικαστηρίων. Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος έχει ήδη δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να κολλήσει προσωπικές αφίσες.

Ø       Διεξαγωγή των εκλογών σε όλα τα δικαστικά μέγαρα και όχι μόνο στα γραφεία του ΔΣΑ. Παράλληλα, εφαρμογή του άρθρου 225 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων που απαγορεύει κάθε εκλογική δραστηριότητα την ημέρα των εκλογών. Για να πάψει αυτός ο συνωστισμός που αποτελεί διασυρμό του θεσμού των εκλογών και ευνοεί φαινόμενα αποχής. Δεν είναι σωστό στον δεύτερο γύρο ο Πρόεδρος να εκλέγεται με συμμετοχή του 40 % του συνόλου των συναδέλφων.

Ø       Καθιέρωση προεκλογικών debate, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων. Να καταθέτουμε όλοι τα επιχειρήματα και τις θέσεις μας, ενώπιον των συναδέλφων μας.

Ø       Προβολή όλων των υποψηφίων από τα έντυπα και τις εκδόσεις του Συλλόγου.

Ø       Καθιέρωση του ενιαίου ψηφοδελτίου με παράλληλη δυνατότητα επιλογής παράταξης για να μην θιγεί η απλή αναλογική.


9. Ο Δικηγορικός Σύλλογος στην υπηρεσία των δικηγόρων

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το Δικηγορικό Σύλλογο. Να τον φτιάξουμε όπως ακριβώς λέει το όνομά του: Πρώτα απ’ όλα, να είναι πραγματικά Δικηγορικός. Από τους δικηγόρους, για τους δικηγόρους. Χωρίς επαγγελματίες συνδικαλιστές, χωρίς ανθρώπους που δεν ξέρουν από πρώτο χέρι τα θέματά μας. Και ταυτόχρονα, να είναι πραγματικά Σύλλογος. Να δουλεύουμε όλοι μαζί και για το κοινό καλό. Να αξιοποιούνται όλοι οι σύμβουλοι, όλες οι παρατάξεις, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, να μην βάζει το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το συνολικό.
Αυτός ο Δικηγορικός Σύλλογος, πρέπει να εκσυγχρονίσει τις δομές του για να τεθεί πραγματικά στην υπηρεσία των δικηγόρων.
         
Ø       Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του ΔΣΑ. Ανέγερση λειτουργικού κτηρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του ΔΣΑ στο ακίνητο της οδού Μαυρομιχάλη. Δημιουργία νέων και σύγχρονων χρήσεων στην νέα έδρα του ΔΣΑ (εντευκτηρίου, αιθουσών για συναντήσεις εξωδίκου επιλύσεως διαφορών κλπ), που θα διευκολύνουν τους δικηγόρους ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους.
         
Ø       Αξιοποίηση της περιουσίας του ΔΣΑ. α) Σύγχρονη και ορθολογική αξιοποίηση της περιουσίας του ΔΣΑ με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας. β) Δημοσιοποίηση έκθεσης που αφορά την περιουσία του ΔΣΑ και την οικονομική της απόδοση. γ) Ενημέρωση του Δικηγορικού Σώματος για τις πάσης φύσεως συμβάσεις που αφορούν την εκμετάλλευσή της. δ) Σύνταξη καταλόγου δωρητών ΔΣΑ και απόδοση τιμής σε αυτούς. ε) Καθιέρωση θεσμού υποτροφιών με αξιοποίηση δωρεών συναδέλφων.

Ø     Όριο στις θητείες. Θέσπιση κατ’ ανώτατο όριο δύο θητειών για την θέση του Προέδρου του ΔΣΑ
         
Ø       Συλλογική λειτουργία ΔΣΑ. α) Θέσπιση εβδομαδιαίας ώρας ακροάσεως του Προέδρου και των Συμβούλων του ΔΣΑ σε όλους τους χώρους του ΔΣΑ. Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι πρέπει να έχουν ανοιχτή την πόρτα τους στους δικηγόρους και να ακούνε την φωνή τους. β) Κάθε Σύμβουλος (ανεξαρτήτως παρατάξεως) θα πρέπει να αναλαμβάνει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, εντασσόμενος σε θεματικές επιτροπές, και κάθε επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη ανά εξάμηνο να ενημερώνει με έκθεση το Δικηγορικό Σώμα για το έργο που επιτελέσθηκε στην αρμοδιότητά της. γ) Ουσιαστική και δημόσια λειτουργία των επιτροπών ΔΣΑ. δ) Άνοιγμα των επιτροπών στα απλά μέλη του ΔΣΑ.

Ø       Ο Σύλλογος δίπλα στους δικηγόρους. Καθημερινή παρουσία στα Δικαστήρια εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου και του ίδιου του Προέδρου. Ίδρυση Γραφείου Σταδιοδρομίας και Παιδικού Σταθμού του ΔΣΑ (βλ. αναλυτικά στις αντίστοιχες παραγράφους). Θεσμοθέτηση του Συμβούλου Υπηρεσίας για την άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.

Ø       Ο Σύλλογος δίπλα στους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτόν. Ο Διευθυντής και οι υπάλληλοι του ΔΣΑ προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο. Δουλεύουν με πολύ κόπο και παίρνουν χαμηλούς μισθούς. Θα είμαστε δίπλα τους και δεσμευόμαστε για αυτό. Το ίδιο ισχύει και για όσους εργάζονται εθελοντικά, στα σεμινάρια και τις λοιπές δραστηριότητες του συλλόγου. Η συμβολή όλων τους είναι καθοριστικής σημασίας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε έμπρακτα όλοι. Πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ Δ.Σ.Α. και συλλόγου εργαζομένων για όλα τα εκκρεμή θέματα, που έχει διακοπεί λόγω συγκεκριμένων συμπεριφορών. Θέσπιση κινήτρων για τους παραγωγικούς υπαλλήλους του ΔΣΑ.

Ø       Άμεση εφαρμογή του Οργανισμού του Δ.Σ.Α (με ειδική πρόβλεψη για τους δικηγόρους του Συλλόγου)

Ø       Αναβάθμιση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ με δυνατότητα και υποχρέωση αυτεπάγγελτης δίωξης δημοσίων αντιδικηγορικών συμπεριφορών. Μέχρι σήμερα, πολλοί συνάδελφοί μας είχαν ιδιαίτερα άδικη μεταχείριση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το Πειθαρχικό θα κρίνει πράξεις και όχι πρόσωπα! Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς προκαταλήψεις. Μόνον έτσι θα προστατευτεί ουσιαστικά ο σύλλογος! Άμεση μεταφορά και λειτουργία του τμήματος στα γραφεία του ΔΣΑ στο Εφετείο Αθηνών, με παράλληλη αναβάθμισή τους και διασφάλιση αξιοπρεπούς χώρου εκδίκασης των υποθέσεων. Ο Πειθαρχικός Έλεγχός συναδέλφων είναι η ύψιστη θεσμικά λειτουργία του ΔΣΑ και πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπεια και την παράδοση του Δικηγορικού Σώματος.

Ø       Διαρκής επιτροπή για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των δικηγόρων. Με τη συμμετοχή του ΔΣ του Συλλόγου και μελών δικαστικών σχηματισμών.
         
Ø       Γόνιμη συνεργασία με τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους. α) Άμεση  σύγκληση Πανελληνίου Δικηγορικού Συνεδρίου β) Αναβάθμιση του θεσμού της Ολομέλειας των Προέδρων των ΔΣΑ. γ) Συντονισμός των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε όλα τα μεγάλα θέματα. δ) Θέσπιση ετησίου Πανελληνίου Δικηγορικού Συνεδρίου. ε) Διασφάλιση της συμμετοχής των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων στην επίσημη αντιπροσωπεία μας στο C.C.B.E. στ) Διμερείς δράσεις με τους λοιπούς Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

Ø     Ουσιαστική συνεργασία με τους επιστημονικούς συλλόγους. Έως σήμερα, αυτή η συνεργασία έχει διατηρηθεί σε επίπεδα διαδικαστικά. Ο δικός μας στόχος είναι να επιτύχουμε μία διαρκή και ουσιαστική επιστημονική συνεργασία, αξιοποιώντας ουσιαστικά τις δυνατότητες τους. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε για την ουσία και όχι για το θεαθήναι.

Ø       Δημιουργία παιδικού σταθμού ΔΣΑ, όπου οι μητέρες – δικηγόροι να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους στο πραγματικό ωράριο εργασίας των δικηγόρων. Για το σκοπό αυτό, εξετάζουμε τρεις εναλλακτικές λύσεις: α) Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας ΔΣΑ (Μαυρομιχάλη). β) Σε υφιστάμενο κτίριο του ΔΣΑ, μονοκατοικία ή ισόγειο (γίνεται έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών) και αφού παραχωρηθεί κατά χρήση σε ΝΠΔΔ, που δραστηριοποιείται στον τομέα (πχ για το Δήμο Αθηναίων το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών»). Η παραχώρηση θα τελεί με τον όρο ότι θα φιλοξενούνται προνομιακά παιδιά Δικηγόρων, μέλη του ΔΣΑ και ο φορέας θα στελεχώσει τον σταθμό και να αναλάβει την σίτιση του. γ) Να ζητηθεί από Υπουργεία, ή ΝΠΔΔ, ή ΟΤΑ στην ιδιοκτησία των οποίων ανήκουν κτήρια κενά και κατάλληλα για παιδικό σταθμό να  παραχωρηθούν στον ΔΣΑ.
         

10. Ήρθε η ώρα για ηρεμία στη Δικαιοσύνη


Ø       Υπεύθυνη αντιμετώπιση των δικαστών. Πρέπει να καταγγέλλουμε θεσμικά και στα πλαίσια της κατοχυρωμένης συμμετοχής μας στην επιθεώρηση δικαστές ή ακόμα και όσους προϊσταμένους δικαστικών σχηματισμών ενδεχομένως δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν τηρούν τον Νόμο στα πλαίσια μιας κακής νοοτροπίας εξίσωσης προς τα κάτω. Όχι τυφλές προσωπικές επιθέσεις κατά μεμονωμένων Δικαστών. Φοβισμένος δικαστής είναι κακός δικαστής, και οι παράγοντες της δικαιοσύνης έχουν τη θεσμική ευθύνη να φροντίσουν και να ανταποκρίνονται όλοι οι λειτουργοί της στις υποχρεώσεις τους.

Ø       Ενεργοποίηση της δυνατότητας σύγκλησης της Ολομέλειας δικαστικών σχηματισμών από τον ΔΣΑ για θέματα διοικητικής λειτουργίας τους.

Ø       Αναβάθμιση του κύρους του Δικηγόρου: Να αποκατασταθεί το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος στην κοινωνία. Να αποκατασταθεί το κύρος των επαγγελματιών δικηγόρων στην δικαιοσύνη. Να προβληθεί και πάλι το δικηγορικό επάγγελμα ως ένα κοινωνικό λειτούργημα που προστατεύει τον πολίτη, την κοινωνία, τους θεσμούς, την ελευθερία, την περιουσία, το πρόσωπο του καθενός από εμάς.

Ø       Βάζουμε τέλος στην εσωστρέφεια του Συλλόγου. Να εκφράζει ο ΔΣΑ γνώμη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απονομή της δικαιοσύνης. Να πάψει να είναι απλώς ένα συνδικαλιστικό  όργανο και να γίνει ένας οργανισμός παραγωγής πολιτικής για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Ø       Να θεσμοθετηθεί η επιτροπή Ατομικών και Συνταγματικών δικαιωμάτων του Δ.Σ.Α. με τη συμμετοχή σε αυτήν όλων των διατελεσάντων Προέδρων ΔΣΑ, καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου, προσωπικοτήτων από το χώρο των νομικών κλπ.  


11. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενδυναμώνει κύρος του

Ο πρώτος τη τάξει δικηγορικός σύλλογος, ο μεγαλύτερος επιστημονικός
σύλλογος στη χώρα, πρέπει διαρκώς να ενδυναμώνει το κύρος του.
Με έγκυρες και έγκαιρες παρεμβάσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα.
         
Ø       Δυνατή και ενιαία φωνή του ΔΣΑ στην κοινωνία. Οι εκπρόσωποι του ΔΣΑ θα πρέπει να παρεμβαίνουν με τρόπο μεθοδικό και ενιαίο και όχι προσωπικό στην δημόσια ζωή, εκφράζοντας άποψη για κάθε ζήτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη. Έκφραση άποψης του ΔΣΑ για όλα τα μεγάλα κοινωνικά θέματα, μέσω ψηφισμάτων και δελτίων τύπου. Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα του Δικηγορικού Σώματος για την διαμόρφωση θέσεων.

Ø       Καθιέρωση του θεσμού των Δημοψηφισμάτων για τα μεγάλα θέματα του κλάδου.

Ø       Ο ΔΣΑ εγγυητής του νομικού πολιτισμού.   α) Λήψη νομικών μέτρων για κάθε παραβίαση του νομικού πολιτισμού και των βασικών νομικών αρχών από τα ΜΜΕ (δημοσιοποίηση παρανόμως καταγραφεισών συνομιλιών ή εικόνων, δημοσιοποίηση εικόνας ή ταυτότητας κατηγορουμένων, διαρροή εγγράφων ή στοιχείων ανακριτικών πράξεων).          β) Ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την πάταξη των τηλεδικών, λήψη αυστηρών και αποτρεπτικών πειθαρχικών μέτρων για την συμμετοχή δικηγόρων σε τηλεδίκες με παράλληλη διευκρίνιση των προϋποθέσεων της επιτρεπόμενης συμμετοχής των δικηγόρων σε τηλεοπτικές εμφανίσεις,  δεν μπορεί να υπάρχει προνομιακή αντιμετώπιση συνδικαλιστών στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους που συγχρόνως εξυπηρετούν την άγρα πελατείας.   γ) Προάσπιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης από κάθε παρέμβαση ασχέτων παραγόντων (ΜΜΕ, ερευνητικών εκπομπών, πολιτικών, σχολιαστών κλπ).   δ) υποβολή μηνυτηρίων αναφορών από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για κάθε κρούσμα παραβίασης δικαιωμάτων κατηγορουμένου ή υπόπτου από ΜΜΕ
         
Ø       Ο ΔΣΑ πολέμιος της πολυνομίας. α) Ουσιαστική συμμετοχή του Δ.Σ.Α. στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και όχι μεμονωμένων δικηγόρων της αρεσκείας του εκάστοτε Υπουργού, έτσι δεν θα επαναληφθεί  το δυσάρεστο φαινόμενο της τελευταίας περιόδου, όπου κορυφαία νομοθετήματα πέρασαν χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις, ακριβώς λόγω της επιπόλαιης συμπεριφοράς κάποιων κυβερνητικών συνδικαλιστών  που είχαν αναλάβει την επαφή με τα κυβερνητικά στελέχη και αντίστοιχα την ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων π.χ. για τον ΦΠΑ, μέχρι το τελευταίο βράδυ υπήρχαν διαβεβαιώσεις περί μη εφαρμογής β) Δημιουργία αμειβόμενων επιτροπών του ΔΣΑ για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου της πολυνομίας και κακονομίας και για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. γ) Συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους, αξιοποιώντας ουσιαστικά τις δυνατότητές τους. δ) Υποστήριξη της σταθερότητας των βασικών νομοθετημάτων.

Ø       Αναμόρφωση του θεσμού των διαιτησιών του Δ.Σ.Α., ούτως ώστε να αποκτήσει νομική υπόσταση που θα γίνει  ελκυστική για τους πολίτες και θα φέρει έσοδα στον Δ.Σ.Α.


1 σχόλιο:

  1. gbatemp soundtracks - videoodl.cc
    A complete look at the Sega Genesis music dump. Genesis Sonic 1 Megaretro Soundtrack - Genesis Sonic 1 Megaretro Soundtrack. youtube mp3

    ΑπάντησηΔιαγραφή